De belevingen en perspectieven, de ideeën en suggesties geformuleerd tijdens de Online Thinktank kunnen als volgt samengevat worden:

Situatie vandaag is voor velen moeilijk 

60% van de HR Freelancers ervaart de situatie vandaag als “moeilijk” tot “zeer moeilijk” 

Een analyse van de toelichtingen door de deelnemers bij de scores “moeilijk/zeer moeilijk” wijst op de factor “onzekerheid” als centraal thema:

 • Onzekerheid over de werkelijke impact van de crisis op de bedrijven
 • Onzekerheid over de werkelijke repercussies van deze impact op HR Freelancing als dusdanig.
 • Onzekerheid over de relevantie die de vandaag verworven HR vaardigheden/specialisaties in “post-corona” nog zullen hebben

 Impact morgen is groot 

De Corona-impact op HR Freelancing is ingrijpend, en dit zowel negatief als positief 

91% van de deelnemers verwacht een duidelijk tot ingrijpend impact van de huidige crisis op het functioneren als HR Freelancer in het “Post-Corona” tijdperk

-opmerkelijk is dat 58% een ingrijpend impact als tijdelijk inschat. 17% verwacht dat het impact een structureel karakter zal hebben. (zie grafiek)

Een negatieve impact zal zich volgens de deelnemers vertalen in:

 • Een algemene kostenreductie, en dus minder budget voor het inschakelen van freelancers
 • Het onder druk komen van soft HR opdrachten
 • Een grotere concurrentie onder HR Freelancers met een druk op de gehanteerde dagprijzen.

Opportuniteiten worden gezien, vooral in een toename van opdrachten op het vlak van:

 • Hard HR en dit o.a. in het kader van reorganisaties, ontslagrondes,…
 • Het begeleiden van de NWOW-transformatie,….
 • Optimalisatie van processen

De bestaande voordelen van freelancers inschakelen blijven relevant:

 • Kostefficiëntie door structurele kosten aan te pakken
 • Freelancers aanwerven houden een minder risico in
 • Werken op een ad-hoc projectbasis

Kritische business noden als HR-Freelance opportuniteiten

Een sleutelrol voor HR in Kostenbeheersing, Digitalisering & NWoW , Psychosociaal Welzijn

De deelnemers aan de online ThinkTank zien voor de komende periode de toegevoegde waarde van HR vooral gecentreerd rond 3 thema’s:

 • Hard HR-skills
  • Kostenbeheersing, en -reductie, staan in de komende periode op de agenda van de meeste organisaties; hierbij zijn de typische C&B-vaardigheden en een degelijke ervaring van structuren en reorganisaties kritisch.
 • Digitalisering & New Ways of Working (NWoW)
  • Digitalisering -als ondersteuning bij het nieuwe normaal van thuiswerk- wordt een evidentie.
  • Het begeleiden van de (verdere) transformatie naar een NWoW: installeren van remote management/leadership/teambuilding, waarborgen aanleren digital skills, uitwerken nieuwe procedures, ….
 • Psychosociaal welzijn & engagement
  • Het verzekeren van het psychosociaal welzijn van de medewerkers en de leidinggevenden (omgaan met angst/onzekerheid)
  • Het versterken van de veerkracht en wendbaarheid van medewerkers

 Verder je “Freelancer Value Proposition” uitbouwen

Een heldere beschrijving van een tastbaar resultaat die de klant ervaart bij het gebruik van je diensten

Tijdens de ThinkTank werd een veelheid aan factoren voor een succesvol traject als HR Freelancer geformuleerd, waaruit volgende kenmerken van een HR Freelancer Value Proposition kan gedistilleerd worden:

 • Een track record van relevante ervaring,
 • Het beheersen/ kunnen combineren, of linken van (meerdere) specifieke expertisedomeinen,
 • Snel operationeel zijn, een onmiddellijk impact kunnen hebben,
 • Flexibiliteit, wendbaarheid bij (tijdelijke) verschuivingen in de aard van de opdracht,
 • Een grote klantgerichtheid en oplossingsgerichtheid benadrukken.

Interesse in het volledige rapport?: marc@cantaloupe-im.eu