We willen met deze online ThinkTank samen inzicht krijgen in uitdagingen, tips delen, begrijpen wat kan helpen, samen een eerste beeld maken  hoe de toekomst er uit kan zien…

  • Hoe kijk je naar onze situatie als HR Freelancer vandaag? Wat zijn jouw visies op de impact van de corona-tsunami?
  • Welke behoeftes verwacht je in de toekomst? Welke opportuniteiten zie je? Wat kunnen we leren als HR Freelancer voor onze “post-corona” werkwijze en aanbod?
  • Welke skills moeten we nu opbouwen om morgen sterker te staan? Wat zijn de succesfactoren van morgen? Wat betekent dat voor je eigen Freelancer Value Propositie?  …

Dit zijn voorbeelden van vragen die we in onze ThinkTank door middel van een Synthetron Crowdsourcing Sessie samen met jullie willen tackelen

Blokkeer alvast je agenda: 22 April, 10.30u – 11.30u  via deze link

Hoe gaat het in zijn werk?

Deze ThinkTank duurt één uur. Je neemt anoniem deel. In dit debat gaat het er niet om wie welk idee heeft maar wel om samen die ideeën te vinden die belangrijk zijn.

Je bent aan je virtuele discussietafel in direct gesprek met 4 andere deelnemers (alle tafels  zijn overlappend verbonden).  De ideeën die een gemiddeld belangrijke stem krijgen aan je tafel (worden vetjes op je scherm) noemen we synthetrons. Synthetrons zijn dus de ideeën waarmee de groep het eens is. Deze worden verder aan meer en meer tafels voorgelegd. Deze synthetrons worden daar weer beoordeeld en verder doorgegeven zolang ze een hoge score houden.

Wat kan je verwachten?

  • Een originele ervaring om in vertrouwen ideeën uit te wisselen en van anderen te leren.
  • Samen met je collega’s HR Freelancers zal je nieuwe inzichten co-creëren en meteen deze crowdsourcing methode ontdekken.
  • We zullen de resultaten voor je analyseren en je mag binnen een week een volledig rapport verwachten.

We hopen van harte je online te kunnen verwelkomen op 22 april!

Jan Camelbeek                           Marc Plancke

Emerantia                                    Cantaloupe Interim management