Als business- en loopbaancoach zie ik nu mensen die door thuiswerk echt wel een aantal aspecten van hun job missen of juist niet missen. Anderen hebben ingezien dat bepaalde taken hun echt geen energie geeft of juist wel! En weer andere stellen hun hele functiekeuze in vraag en weten het niet meer zo goed. Het thema loopbaanomschakeling staat voor de deur.

Goed moment dus om eens te kijken waar jij nu juist energie van krijgt en wat je energie vreet. In de hectiek van de dag is dat niet altijd meer zo duidelijk en daarom werk ik ook zo graag met de KernTalentenAnalyse van Core Talents. Een unieke tool die een weergave geeft van 23 KernTalenten gebaseerd op wat je graag deed als kind tussen je 3 en je 12 jaar.  Immers, als kind ga je van nature die dingen doen waar je energie van krijgt en dat is een hele leuke en objectieve ingangspoort om te ontdekken waar je sterke, je halve en je kleine Kerntalenten liggen.

De KernTalentenmethode stoelt op meer dan 25 jaar empirisch onderzoek van analyses met diepte-interviews op meer dan 10.000 profielen wereldwijd. Het is een plezierige, snelle & direct inzetbare methode die sterk wordt geapprecieerd door de coachees zelf, daar het onmiddellijk praktisch inzetbaar is.

Bouwde je graag kampen,  of las je liever een boek? Vond je het super om gevaarlijke dingen te doen of kleurde en tekende je graag? Kon je uren schommelen, met de autootjes spelen of liever koerske rijden met de fiets?  Ieder kind heeft zijn eigenheid en zo ontdekken we wat ons ook op latere leeftijd energie geeft of juist niet.

Telkens weer zijn mensen blij verrast van het resultaat en is het een bevestiging van wat je ergens wel weet, maar het niet goed kan plaatsen.

Zo zag ik vorige week een dame die helemaal opleefde door een extra taak die ze kon overnemen van een collega. Haar Sterk Talent van “informatie delen” kon ze helemaal inzetten in het opleiden van een nieuwkomer. Een taak die normaal gezien niet tot haar pakket hoort.

Of omgekeerd: de ontgoocheling bij een jonge man, die zijn Sterk Talent van “mentale problem solving” niet meer kon inzetten op het werk omdat een project is uitgesteld naar september. En zo leuk te horen toen hij me recent vertelde dat hij nu enkele boeken over kwantumfysica aan het lezen was! Een Talent zoekt wel altijd zijn weg!

Hoe fijn is het dan wel als mensen echt hun Talenten kunnen inzetten en vol energie en betrokkenheid hun job kunnen doen! Telkens na een KernTalentenAnalyse komt de coachee tot inzicht waar hij/zij de accenten binnen de huidige job verder kan uitbouwen of in overleg met het bedrijf kan overschakelen naar een andere functie wanneer de puzzel niet klopt.

Vaak ook zitten mensen wel degelijk op de goeie plek. Ze voelen echter vandaag een ongenoegen en wijten dit aan de functie. Na analyse komen ze evenwel tot inzicht dat het niet de jobinhoud is, maar wel de omgeving die hun parten speelt. Een conflictsituatie met een collega, een verandering van werkwijze, een andere baas ….

Dit wordt dan een ander coachtraject, waarbij bewustzijn van eigen gedrag en gedachten, alsook effectieve communicatie  een centrale rol spelen.

Waarom ook zeker vandaag inzetten op loopbaancoaching?

In gesprek met enkele bedrijfsleiders hoorde ik dat deze crisis wel wat zaken binnen de organisatie aan het licht bracht: dat meer thuiswerk een haalbare kaart is; dat “zoom” meetings ook best wel  kunnen; de overbodigheid van bepaalde meetings, projecten en taken; de noodzaak aan andere organisatiestructuren en functies. Het is dus zeker nu een mooi moment om dit te concretiseren en je teamleden in te zetten op hun Sterke Kerntalenten.

Hoe kunnen we de inzichten en aanpak van wat goed werkte gedurende de voorbije maanden blijven doen? Wat gaan we stoppen te doen en wat gaan we starten te doen? En wie doet wat?

Deze erg zinvolle topics samen met je team bekijken en het talent van ieders individu benutten : daar willen we toch allemaal voor gaan! Loopbaancoaching is volgens mij dan ook een constante en geen momentpikker.

De arbeidsmarkt wordt wat door elkaar geschud vandaag. En aan alles zitten 2 kanten. Een uniek moment om via loopbaancoaching aan loopbaanomschakeling te doen. En ja, dit is best wel spannend!